ECMespresso.nl ECMespresso.nl
ECMespresso.nl

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u ook downloaden in PDF formaat. Klik op downloaden of hier.

EspressOH | Keulenaar 44 | 3961NM Wijk bij Duurstede | KvK 75336766 | info@espressOH.nl | www.espressOH.nl

Algemene voorwaarden

OVEREENKOMST Welkom bij espressOH.nl (verder “espressOH” “Bedrijf” of “Website” genoemd).

Door het gebruik van deze Website, geeft je te kennen dat je ermee akkoord gaat dat je gebonden bent aan en voldoet aan deze voorwaarden. Je gaat er ook mee akkoord dat je je houdt aan alle richtlijnen en regels die op de Website genoemd worden met betrekking tot producten en diensten die aangeboden worden op de Website. Alle richtlijnen en regels die op de Website staan of komen te staan, behoren ook tot deze algemene voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door.

COMMUNICATIE

Als je espressOH bezoekt, via de Website producten of diensten koopt, of een e-mail naar het Bedrijf stuurt, dan communiceer je via elektronische weg met ons. Je stemt ermee in van ons elektronische communicatie te ontvangen. Wij zullen met jou communiceren via e-mail of door berichten en updates op de site te zetten. Door gebruik te maken van de Website, stem je ermee in dat alle overeenkomsten, berichten, kennisgevingen en andere communicatie-uitingen die wij jou elektronisch doen toekomen voldoen aan de eis dat deze communicatie-uitingen schriftelijk dienen te gebeuren. Wij ontvangen graag feedback van je over de Website. Echter, alle commentaar, ideeën, opmerkingen, berichten, suggesties en andere communicatie-uitingen zijn en blijven exclusief eigendom van het Bedrijf en wij kunnen en mogen al deze communicatie-uitingen gebruiken op enigerlei wijze, waarbij inbegrepen reproductie, bekendmaking en publicatie van deze communicatie-uitingen, zonder compensatie aan jou.

EERST CONTROLEREN, DAN BESTELLEN

De volgende verkoopwaarden hebben betrekking op het controleren van je bestelling alvorens deze te verzenden. Je dient zelf na te gaan of je bestelling aan de volgende voorwaarden voldoet: Iedere tekst van je project is gecontroleerd op fouten, zowel op spelfouten als grammaticale fouten. Iedere foto is gecropt (vergroot en uitgesneden), op maat gemaakt en geplaatst, precies op de manier zoals jij het hebben wil. Als je het “poor quality/slechte kwaliteit” foutsignaal op een van je foto’s gezien hebt, dan weet je dat dit een waarschuwing is dat de foto misschien niet correct geprint kan worden. Je hebt gezorgd dat optionele extra’s toegevoegd of verwijderd zijn, zoals jij het wil of zoals vereist is. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het fout afdrukken/mislukken van een foto waarbij het foutsignaal “poor quality/slechte kwaliteit” voorkwam.

BEVESTIGEN, ANNULEREN EN WIJZIGEN VAN BESTELLINGEN

Als je een voucher of kortingsbon gebruikt, kijk dan goed of het kortingsbedrag in mindering gebracht is op het subtotaal. Een gebruikte voucher of kortingsbon, ook als deze niet goed ingewisseld is, kan niet opnieuw of met terugwerkende kracht gebruikt worden. Krijg je een foutmelding bij gebruik van een kortingcode? Neem dan contact op met de klantenservice, Customer Care Department, via +31 55 3034130. Zodra je je bestelling verzonden hebt, wordt het project meteen weggestuurd om geprint te worden. Als je je bestelling wilt annuleren, dan moet je dat doen binnen 1 werkdag na het plaatsen van de bestelling, telefonisch via +31 55 3034130 dan wel via info@espressoh.nl. Onze klantenservice, Customer Care Department, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 (GMT) uur. Wij behouden ons het recht voor om een annuleringstarief te berekenen van maximaal € 30,00 of de totale waarde van de bestelling verminderd met eventuele promotionele vouchers, het laagste bedrag dat de verspilling en de kosten voor opnieuw verwerken en afhandelen van de bestelling (in het geval van gewijzigde bestelling) dekt. Als je bestelling verzonden is, kun je de datum en de verzendwijze bevestigen. De vermoedelijke afleverdatum kun je te weten komen via het Customer Care Center, per telefoon of per e-mail. Als je bestelling nog niet in de fase van het verzendproces is, kun je nog verzend- en aflevergegevens wijzigen door het Customer Care Center te bellen. Als de bestelling al de fase van het verzendproces bereikt heeft, vergoedt het Bedrijf geen kosten van verzending en aflevering.

BESTEL- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Alleen het Bedrijf beslist over de betalingsvoorwaarden. Tenzij schriftelijk iets anders afgesproken is, wordt de bestelling pas geaccepteerd door het Bedrijf als de betaling ontvangen is. Het Bedrijf kan betalingen accepteren via Visa, MasterCard, Solo en American Express (het Bedrijf kan beslissen om betalingswijzen toe te voegen of te verwijderen). Een bestelling wordt bindend zodra de bestelling door het Bedrijf geaccepteerd is. Het Bedrijf stelt expliciet dat het Bedrijf je bestelling alleen aanneemt als je de Algemene voorwaarden, de voorwaarden van de Website en de voorwaarden van lidmaatschap accepteert, afhankelijk van wat van toepassing is.

BEZORGING

Behalve als anders aangegeven wordt, zal het Bedrijf zich inspannen om de bestelde goederen te verzenden binnen 4 tot 6 werkdagen na ontvangst van een correct gedane bestelling. Dit is echter slechts een schatting. Wij hanteren een wachttijd van 14 werkdagen na de verzending, voordat een product opnieuw verzonden wordt. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor kwijtraken of verlies of enige aan vertraging in verzending gerelateerde schade, kosten of uitgaven.

VOORWAARDEN VOOR RETOUR, RESTITUTIE EN RUILEN

De goederen die espressOH verkoopt worden op bestelling gemaakt en verzonden en hebben geen intrinsieke waarde op de vrije markt. EspressOH kan daarom geen retouren accepteren, behalve als de goederen gebreken vertonen. In geval van gepersonaliseerde goederen met gebreken, of in geval van goederen die afwijken van wat besteld is, moet de klant onverwijld contact opnemen met Online Customer Support via e-mail info@espressoh.nl. Als de klant verzocht wordt om de goederen terug te sturen, dan moet dat gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, aan het hieronder genoemde adres: espressOH Keulenaar 44, 3961NM Wijk bij Duurstede. De klant dient de aangekochte goederen aan het Bedrijf te retourneren in de originele verpakking, met de originele zakken of dozen eromheen, samen met de originele factuur of een kopie van de originele factuur. Als er geen factuur meegezonden kan worden, sluit dan een brief in waarin het probleem uitgelegd wordt, en geef datum van aankoop en factuurnummer op. Geef ook voornaam en achternaam op en je telefoonnummer. Zo kunnen we snel en efficiënt een oplossing voor het probleem vinden en het Bedrijf kan contact met de klant opnemen als er problemen zijn met of informatie gewenst is over de retournering. Het kan 3 tot 5 werkdagen duren voordat de retouren aankomen bij de retourenafdeling. Het kan 8 tot 10 werkdagen duren om een retournering af te handelen, van het moment dat de geretourneerde goederen aankomen bij de retourenafdeling tot een nieuwe print verzonden kan worden.

CESSIE/OVERDRACHT

Rechten en plichten van de klant zijn niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

GELDEND RECHT, JURISDICTIE EN KOSTEN

Op deze overeenkomst is het recht van het Nederlands recht van toepassing, ongeacht conflicten of voorzieningen in verband met ander recht. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Nederlands Koninkrijk de aangewezen plaats is voor gerechtelijke procedures, dat de rechtbanken van het Nederlands Koninkrijk bevoegd zijn en jurisdictie hebben over deze overeenkomst en de klant. In het geval dat de klant en espressOH niet in staat zullen zijn een geschil op te lossen, en een incassoprocedure, rechtszaak of enige andere gerechtelijke procedure begonnen wordt, heeft de winnende partij recht op restitutie van de kosten daarvan en van redelijke kosten voor juridische bijstand.

BELASTINGEN

Behalve als anders aangegeven staat, zijn de prijzen inclusief btw. De plaatjes van de producten zijn alleen bedoeld als illustratie en kunnen verschillen van de echte producten. Garantie- en aansprakelijkheidsbeperking met betrekking tot producten en website: Her retourneerbeleid is niet van toepassing op producten die beschadigd of ondeugdelijk zijn door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, aangebrachte veranderingen, onjuiste opslag, extreme temperaturen, ongunstige natuurlijke omstandigheden of ondeugdelijke installatie/plaatsing of reparaties. Deze garantie- en aansprakelijkheidsbeperking heeft alleen betrekking op retouren en vervanging van espressOH Products. De klant begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de geleverde producten zijn zoals ze zijn (“as is”) en zoals ze leverbaar zijn. Alle productspecificaties en afbeeldingen, inclusief andere op de website van het Bedrijf gepubliceerde informatie, zijn toegankelijk gemaakt door leveranciers, fabrikanten, publicaties of publiciteitsagenten of zijn verkregen uit bronnen uit het publieke domein. De intentie van het Bedrijf is alle informatie op de website zo veel mogelijk juist en up-to-date te houden. Het Bedrijf kan echter niet garanderen dat de informatie op de pagina’s van de website juist is. Alles wat de gebruiker van de website doet, is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker. Als door een typefout of foute informatie van leveranciers ergens een prijs aangegeven staat die niet juist is of als ergens foute informatie met betrekking tot belastingen of heffingen staat, dan behouden wij ons het recht voor om bestellingen met foute prijzen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al bevestigd is of niet. Als het bedrag al van je creditcardrekening afgeschreven is en wij dan pas je bestelling annuleren, dan zullen wij onmiddellijk het bedrag waarin de incorrecte prijs verwerkt is (inclusief verzendkosten) op jouw creditcard overmaken. De klant accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn account, het beperken van de toegang tot zijn computer en het bruikbaar houden van het e-mailadres dat hoort bij het account. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor klantenbestellingen die je doet of kosten die je maakt. Het is mogelijk dat er enige tijd links van de website van het Bedrijf naar één of meerdere externe websites bestaan. Deze links dienen alleen voor het gemak van de klanten. Geen van deze links mag geacht worden te impliceren dat het Bedrijf de websites of de inhoud van de websites onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze verkoop valt onder de voorwaarden en afspraken hier genoemd. Alleen deze voorwaarden gelden. Door de klant opgegeven voorwaarden, op welke manier dan ook verstrekt of aangegeven, op aankooporders- of specificaties of enig ander document, zijn absoluut niet geldig, zonder enige uitzondering.

AANVULLENDE, ANDERE OF CONFLICTERENDE VOORWAARDEN VAN DE KLANT, VAN WELKE AARD DAN OOK, WORDEN HIERBIJ VERWORPEN DOOR HET BEDRIJF (espressOH). DERGELIJKE DOCUMENTEN ZIJN ABSOLUUT NIET VAN TOEPASSING OP EEN VERKOOP ONDER DE HIER GENOEMDE VOORWAARDEN EN ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER BINDEND VOOR HET BEDRIJF (espressOH).