ECMespresso.nl ECMespresso.nl
ECMespresso.nl

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u ook downloaden in PDF formaat. Klik op downloaden of hier.

 

EspressOH | Keulenaar 44 | 3961NM Wijk bij Duurstede | KvK 75336766 | info@espressOH.nl | www.espressOH.nl

Algemene voorwaarden

 

OVEREENKOMST Welkom bij espressOH.nl (verder “espressOH” “Bedrijf” of

“Website” genoemd).

Door het gebruik van deze Website, geeft je te kennen dat je ermee akkoord gaat dat je gebonden bent aan en

voldoet aan deze voorwaarden. Je gaat er ook mee akkoord dat je je houdt aan alle richtlijnen en regels die op de

Website genoemd worden met betrekking tot producten en diensten die aangeboden worden op de Website. Alle

richtlijnen en regels die op de Website staan of komen te staan, behoren ook tot deze algemene voorwaarden.

Lees ze zorgvuldig door.

 

COMMUNICATIE

Als je espressOH bezoekt, via de Website producten of diensten koopt, of een e-mail naar het Bedrijf stuurt,

dan communiceer je via elektronische weg met ons. Je stemt ermee in van ons elektronische communicatie

te ontvangen. Wij zullen met jou communiceren via e-mail of door berichten en updates op de site te zetten.

Door gebruik te maken van de Website, stem je ermee in dat alle overeenkomsten, berichten, kennisgevingen

en andere communicatie-uitingen die wij jou elektronisch doen toekomen voldoen aan de eis dat deze

communicatie-uitingen schriftelijk dienen te gebeuren. Wij ontvangen graag feedback van je over de Website.

Echter, alle commentaar, ideeën, opmerkingen, berichten, suggesties en andere communicatie-uitingen zijn en

blijven exclusief eigendom van het Bedrijf en wij kunnen en mogen al deze communicatie-uitingen gebruiken op

enigerlei wijze, waarbij inbegrepen reproductie, bekendmaking en publicatie van deze communicatie-uitingen,

zonder compensatie aan jou.

 

EERST CONTROLEREN, DAN BESTELLEN

De volgende verkoopwaarden hebben betrekking op het controleren van je bestelling alvorens deze te

verzenden. Je dient zelf na te gaan of je bestelling aan de volgende voorwaarden voldoet: Iedere tekst van je

project is gecontroleerd op fouten, zowel op spelfouten als grammaticale fouten. Iedere foto is gecropt (vergroot

en uitgesneden), op maat gemaakt en geplaatst, precies op de manier zoals jij het hebben wil. Als je het “poor

quality/slechte kwaliteit” foutsignaal op een van je foto’s gezien hebt, dan weet je dat dit een waarschuwing

is dat de foto misschien niet correct geprint kan worden. Je hebt gezorgd dat optionele extra’s toegevoegd of

verwijderd zijn, zoals jij het wil of zoals vereist is. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het fout

afdrukken/mislukken van een foto waarbij het foutsignaal “poor quality/slechte kwaliteit” voorkwam.

 

BEVESTIGEN, ANNULEREN EN WIJZIGEN VAN BESTELLINGEN

Als je een voucher of kortingsbon gebruikt, kijk dan goed of het kortingsbedrag in mindering gebracht is op het

subtotaal. Een gebruikte voucher of kortingsbon, ook als deze niet goed ingewisseld is, kan niet opnieuw of

met terugwerkende kracht gebruikt worden. Krijg je een foutmelding bij gebruik van een kortingcode? Neem

dan contact op met de klantenservice, Customer Care Department, via +31 55 3034130 Zodra je je bestelling

verzonden hebt, wordt het project meteen weggestuurd om geprint te worden. Als je je bestelling wilt annuleren,

dan moet je dat doen binnen 1 werkdag na het plaatsen van de bestelling, telefonisch via +31 55 3034130 dan

wel via info@espressoh.nl. Onze klantenservice, Customer Care Department, is geopend van maandag tot en met

vrijdag van 09:00 tot 17:00 (GMT) uur. Wij behouden ons het recht voor om een annuleringstarief te berekenen

van maximaal € 30,00 of de totale waarde van de bestelling verminderd met eventuele promotionele vouchers,

het laagste bedrag dat de verspilling en de kosten voor opnieuw verwerken en afhandelen van de bestelling (in

het geval van gewijzigde bestelling) dekt. Als je bestelling verzonden is, kun je de datum en de verzendwijze

bevestigen. De vermoedelijke afleverdatum kun je te weten komen via het Customer Care Center, per telefoon

espressOH | Keulenaar 44 | 3961NM Wijk bij Duurstede | KvK 75336766 | info@espressOH.nl | www.espressOH.nl

+31 55 3034130 of per e-mail info@espressOH.nl. Als je bestelling nog niet in de fase van het verzendproces is,

kun je nog verzend- en aflevergegevens wijzigen door het Customer Care Center te bellen. Als de bestelling al de

fase van het verzendproces bereikt heeft, vergoedt het Bedrijf geen kosten van verzending en aflevering.

 

BESTEL- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Alleen het Bedrijf beslist over de betalingsvoorwaarden. Tenzij schriftelijk iets anders afgesproken is, wordt de

bestelling pas geaccepteerd door het Bedrijf als de betaling ontvangen is. Het Bedrijf kan betalingen accepteren

via Visa, MasterCard, Solo en American Express (het Bedrijf kan beslissen om betalingswijzen toe te voegen of te

verwijderen). Een bestelling wordt bindend zodra de bestelling door het Bedrijf geaccepteerd is. Het Bedrijf stelt

expliciet dat het Bedrijf je bestelling alleen aanneemt als je de Algemene voorwaarden, de voorwaarden van de

Website en de voorwaarden van lidmaatschap accepteert, afhankelijk van wat van toepassing is.

 

BEZORGING

Behalve als anders aangegeven wordt, zal het Bedrijf zich inspannen om de bestelde goederen te verzenden

binnen 4 tot 6 werkdagen na ontvangst van een correct gedane bestelling. Dit is echter slechts een schatting. Wij

hanteren een wachttijd van 14 werkdagen na de verzending, voordat een product opnieuw verzonden wordt. Het

Bedrijf is niet aansprakelijk voor kwijtraken of verlies of enige aan vertraging in verzending gerelateerde schade,

kosten of uitgaven.

 

VOORWAARDEN VOOR RETOUR, RESTITUTIE EN RUILEN

De goederen die espressOH verkoopt worden op bestelling gemaakt en verzonden en hebben geen intrinsieke

waarde op de vrije markt. EspressOH kan daarom geen retouren accepteren, behalve als de goederen gebreken

vertonen. In geval van gepersonaliseerde goederen met gebreken, of in geval van goederen die afwijken van wat

besteld is, moet de klant onverwijld contact opnemen met Online Customer Support via e-mail info@espressoh.nl.

Als de klant verzocht wordt om de goederen terug te sturen, dan moet dat gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst

van de bestelling, aan het hieronder genoemde adres: espressOH Keulenaar 44, 3961NM Wijk bij Duurstede. De

klant dient de aangekochte goederen aan het Bedrijf te retourneren in de originele verpakking, met de originele

zakken of dozen eromheen, samen met de originele factuur of een kopie van de originele factuur. Als er geen

factuur meegezonden kan worden, sluit dan een brief in waarin het probleem uitgelegd wordt, en geef datum

van aankoop en factuurnummer op. Geef ook voornaam en achternaam op en je telefoonnummer. Zo kunnen we

snel en efficiënt een oplossing voor het probleem vinden en het Bedrijf kan contact met de klant opnemen als

er problemen zijn met of informatie gewenst is over de retournering. Het kan 3 tot 5 werkdagen duren voordat

de retouren aankomen bij de retourenafdeling. Het kan 8 tot 10 werkdagen duren om een retournering af te

handelen, van het moment dat de geretourneerde goederen aankomen bij de retourenafdeling tot een nieuwe

print verzonden kan worden.

 

CESSIE/OVERDRACHT

Rechten en plichten van de klant zijn niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

het Bedrijf.

 

GELDEND RECHT, JURISDICTIE EN KOSTEN

Op deze overeenkomst is het recht van het Nederlands recht van toepassing, ongeacht conflicten of voorzieningen

in verband met ander recht. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Nederlands Koninkrijk de aangewezen

plaats is voor gerechtelijke procedures, dat de rechtbanken van het Nederlands Koninkrijk bevoegd zijn en

jurisdictie hebben over deze overeenkomst en de klant. In het geval dat de klant en espressOH niet in staat

espressOH | Keulenaar 44 | 3961NM Wijk bij Duurstede | KvK 75336766 | info@espressOH.nl | www.espressOH.nl

zullen zijn een geschil op te lossen, en een incassoprocedure, rechtszaak of enige andere gerechtelijke procedure

begonnen wordt, heeft de winnende partij recht op restitutie van de kosten daarvan en van redelijke kosten voor

juridische bijstand.

 

BELASTINGEN

Behalve als anders aangegeven staat, zijn de prijzen inclusief btw. De plaatjes van de producten zijn alleen bedoeld

als illustratie en kunnen verschillen van de echte producten. Garantie- en aansprakelijkheidsbeperking met

betrekking tot producten en website: Her retourneerbeleid is niet van toepassing op producten die beschadigd

of ondeugdelijk zijn door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, aangebrachte veranderingen, onjuiste

opslag, extreme temperaturen, ongunstige natuurlijke omstandigheden of ondeugdelijke installatie/plaatsing of

reparaties. Deze garantie- en aansprakelijkheidsbeperking heeft alleen betrekking op retouren en vervanging

van espressOH Products. De klant begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de geleverde producten zijn

zoals ze zijn (“as is”) en zoals ze leverbaar zijn. Alle productspecificaties en afbeeldingen, inclusief andere op

de website van het Bedrijf gepubliceerde informatie, zijn toegankelijk gemaakt door leveranciers, fabrikanten,

publicaties of publiciteitsagenten of zijn verkregen uit bronnen uit het publieke domein. De intentie van het

Bedrijf is alle informatie op de website zo veel mogelijk juist en up-to-date te houden. Het Bedrijf kan echter niet

garanderen dat de informatie op de pagina’s van de website juist is. Alles wat de gebruiker van de website doet, is

de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker. Als door een typefout of foute informatie van leveranciers

ergens een prijs aangegeven staat die niet juist is of als ergens foute informatie met betrekking tot belastingen of

heffingen staat, dan behouden wij ons het recht voor om bestellingen met foute prijzen te weigeren of te annuleren,

ongeacht of de bestelling al bevestigd is of niet. Als het bedrag al van je creditcardrekening afgeschreven is en

wij dan pas je bestelling annuleren, dan zullen wij onmiddellijk het bedrag waarin de incorrecte prijs verwerkt is

(inclusief verzendkosten) op jouw creditcard overmaken. De klant accepteert de volledige verantwoordelijkheid

voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn account, het beperken van de toegang tot zijn computer

en het bruikbaar houden van het e-mailadres dat hoort bij het account. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor

klantenbestellingen die je doet of kosten die je maakt. Het is mogelijk dat er enige tijd links van de website van

het Bedrijf naar één of meerdere externe websites bestaan. Deze links dienen alleen voor het gemak van de

klanten. Geen van deze links mag geacht worden te impliceren dat het Bedrijf de websites of de inhoud van de

websites onderschrijft.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze verkoop valt onder de voorwaarden en afspraken hier genoemd. Alleen deze voorwaarden gelden. Door

de klant opgegeven voorwaarden, op welke manier dan ook verstrekt of aangegeven, op aankooporders- of

specificaties of enig ander document, zijn absoluut niet geldig, zonder enige uitzondering.

AANVULLENDE, ANDERE OF CONFLICTERENDE VOORWAARDEN VAN DE KLANT, VAN WELKE AARD DAN OOK,

WORDEN HIERBIJ VERWORPEN DOOR HET BEDRIJF (espressOH). DERGELIJKE DOCUMENTEN ZIJN ABSOLUUT NIET

VAN TOEPASSING OP EEN VERKOOP ONDER DE HIER GENOEMDE VOORWAARDEN EN ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER

BINDEND VOOR HET BEDRIJF (espressOH).